Ngày 03/04: TGTT lập đỉnh mới, tỷ giá USD/VND ở các NHTM biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 03/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 31/03: TGTT tăng vọt 11 đồng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM giảm nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 31/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Có thể bạn quan tâm:

Ngày 30/03: TGTT tiếp tục tăng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM lên xuống không đồng đều

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 30/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 29/03: TGTT tăng vọt 7 đồng, Tỷ giá USD/VND ở các NHTM ít biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 29/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 28/03: TGTT giảm 3 đồng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM hầu như đi ngang

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 28/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 27/03: TGTT đi ngang, Tỷ giá USD/VND tại các NHTM biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 27/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 23/03: TGTT đi ngang, tỷ giá USD/VND ở các NHTM biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 23/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 22/03: Tỷ giá USD/VND biến động, TGTT giảm 1 đồng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 22/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 20/03: TGTT tăng 3 đồng, tỷ giá USD/VND biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 20/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 17/03: Tỷ giá USD/VND điều chỉnh nhẹ tại các NHTM, TGTT giảm 1 đồng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 17/3/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »