31 C
Hanoi
29/05/2024
Image default
Kinh nghiệm Vàng

Quy trình mua bán vàng miếng của NHNN: Hiểu rõ Quyết định số 563/QĐ-NHNN

Ngày 18/3/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 563/QĐ-NHNN ban hành Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của NHNN hướng dẫn về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Thông tư này quy định cụ thể về quy trình mua bán vàng miếng của NHNN thông qua hai phương thức chính: mua bán trực tiếp và mua bán qua hình thức đấu thầu giữa NHNN và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Để hiểu rõ hơn về quy trình mua bán vàng miếng thông qua hình thức đấu thầu, độc giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các bước chi tiết sau đây.

Đối với mua bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu, Quy trình quy định cụ thể trình tự, nội dung và thời hạn thực hiện các bước:

 1. NHNN thông báo đấu thầu vàng miếng
 2. tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc.
 3. NHNN kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
 4. NHNN thông báo giá trần, giá sàn (nếu có) đối với đầu thầu theo giá hoặc giá mua, giá bán đối với đấu thầu theo khối lượng.
 5. tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu.
 6. đóng thầu, mở thầu.
 7. NHNN thực hiện xét thầu và xác định kết quả đầu thầu.
 8. NHNN thông báo hủy thầu trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án. mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.
 9. NHNN thông báo kết quả đấu thầu.
 10. ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng.

Trong phương thức đấu thầu theo khối lượng, về việc xét thầu và xác định kết quả đấu thầu được thực hiện theo nguyên tắc:

 1. Trường hợp tổng số lô đặt thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp dự thầu bằng hoặc thấp hơn tổng khối lượng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bằng khối lượng đặt thầu của chính tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.
 2. Trường hợp tổng số lô đặt thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia vượt quá tổng khối lượng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia được xác định theo nguyên tắc từ khối lượng đặt thầu cao nhất xuống thấp cho tới khi Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán được tối đa khối lượng dự kiến mua hoặc bán.
 3. Trường hợp ở mức khối lượng trúng thầu thấp nhất có nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt mua hoặc bán cùng khối lượng thì khối lượng cần mua, bán còn lại được chia đều cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.
 4. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô.

Trong phương thức đấu thầu theo giá, việc xét thầu và xác định kết quả đấu thầu được thực hiện theo nguyên tắc:

 1. Xét theo thứ tự giảm dần từ giá trúng thầu cao nhất cho tới giá trúng thầu thấp nhất mà tại đó NHNN bán được khối lượng tối đa dự kiến bán (trong trường hợp NHNN bán vàng miếng) hoặc xét theo thứ tự tăng dần từ giá trúng thầu thấp nhất cho tới giá trúng thầu cao nhất mà tại đó NHNN mua được tối đa khối lượng dự kiến mua (trong trường hợp NHNN đấu thầu mua vàng miếng). Trong trường hợp ở mức giá trúng thầu thấp nhất (đối với trường hợp NHNN bán vàng miếng) hoặc trường hợp ở mức giá trúng thầu cao nhất (đối với trường hợp NHNN mua vàng miếng) có nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt cùng một mức giá thì khối lượng trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp này sẽ được xác định theo tỷ lệ thuận giữa khối lượng cần mua, bán còn lại và khối lượng đăng ký mua, bán của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô.
 2. Giá trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là giá đặt thầu của chính tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.

Phương thức mua bán vàng trực tiếp

Đối với mua bán vàng miếng theo hình thức trực tiếp, quy trình cụ thể trình tự, nội dung, thời hạn thực hiện các bước:

 1. NHNN thông báo mua, bán vàng miếng
 2. tổ chức tín dụng, doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc
 3. NHNN kiểm tra và thông báo tư cách tham gia giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
 4. NHNN thông báo giá mua, bán vàng miếng
 5. tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký mua, bán vàng miếng
 6. NHNN xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua, bán
 7. NHNN thông báo ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt
 8. NHNN thông báo khối lượng vàng miếng mua, bán
 9. ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng.

Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 là một cơ sở pháp lý quan trọng, cung cấp hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về quy trình mua – bán vàng miếng của NHNN, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong các giao dịch vàng miếng trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp tham gia đấu thầu sẽ thực hiện đầy đủ những quy trình trên.

Ngày mai, 23/4/2024, sau 11 năm, NHNN sẽ tổ chức đấu thầu bán vàng miếng nhằm tăng cung ra thị trường. Đây là một sự kiện đáng chú ý, đặc biệt sau những nỗ lực trong quản lý và điều chỉnh thị trường tài chính.

Ban đầu, NHNN đã dự kiến tổ chức đấu thầu vào ngày hôm nay 22/4. Tuy nhiên, do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, NHNN đã phải hủy thông báo đấu thầu này và chuyển sang ngày mai 23/4.

Thông qua việc tổ chức đấu thầu, NHNN hy vọng sẽ tăng nguồn cung vàng miếng trên thị trường. Điều này có thể giúp giải tỏa “cơn khát” vàng trong thời gian qua và đồng thời giúp điều chỉnh tình trạng chênh lệch giá vàng giữa thị trường nội địa và thế giới. Đây là một biện pháp có thể mang lại sự ổn định và cân bằng cho thị trường vàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Giavang.net

Tin liên quan

Đang tải....