Ngày 15/05: TGTT và tỷ giá USD/VND ở các NHTM đồng loạt điều chỉnh giảm

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 15/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 12/05: TGTT và tỷ giá USD/VND ở các NHTM đồng loạt giảm

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 12/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Có thể bạn quan tâm:

Ngày 11/05: TGTT nối dài đà tăng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM giảm

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 11/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 10/05: TGTT tăng vọt 9 đồng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM đi ngang

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 10/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 09/05: TGTT tiếp tục tăng, tỷ giá USD/VND tại các NHTM biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 09/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 08/05: TGTT và tỷ giá USD/VND tại các NHTM điều chỉnh tăng mạnh

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 08/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 05/05: TGTT và tỷ giá USD/VND tại các NHTM đồng loạt giảm nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 05/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 04/05: TGTT và tỷ giá USD/VND ở các NHTM đồng loạt tăng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 04/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 03/05: Tỷ giá USD/VND ít biến động

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 03/05/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »

Ngày 28/04: TGTT nối dài đà tăng, tỷ giá USD/VND ở các NHTM điều chỉnh giảm

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 28/04/2017 như sau: 1 Đô la Mỹ... Read more »