34 C
Hanoi
13/06/2024
Kinh tế Kinh tế Việt Nam Tin mới nhất

Tháng 5/2024, CPI tháng tăng 0,05%

(GVNET) – Sáng 29/5, Tổng Cục Thống kê đã báo cáo tình tình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05%. So với tháng 12/2023 CPI tháng năm tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,05% của CPI tháng 5/2024 so với tháng trước, có 07 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 03 nhóm hàng giảm giá và 01 nhóm hàng ổn định giá.

7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,38%); nhà ở và vật liệu xây dựng (0,38%), đồ uống và thuốc lá (0,14%), thiết bị và đồ dùng gia đình (0,12%), thuốc và dịch vụ y tế (+0,01%), văn hóa, giải trí và du lịch (0,31%), hàng hóa và dịch vụ khác (0,2%).

3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: bưu chính, viễn thông (0,09%), giáo dục (0,25%), giao thông (1,73%).

Giá vàng trong nước cùng chiều với giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5/2024 tăng 3,81% so với tháng trước; tăng 21,47% so với tháng 12/2023; tăng 32,18% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 22,95%.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2024 tăng 1,15% so với tháng trước; tăng 4,21% so với tháng 12/2023; tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 5,24%.

Lạm phát cơ bản tháng 5/2024 tăng 0,15% so với tháng trước, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,78% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,03%), chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giavang.net

Đang tải....