TTCK: “Tiếp tục bị cản tại vùng 1.000 điểm”

Phiên giao dịch cuối tuần (13/9), VN-Index tăng 11,15 điểm, đóng cửa tại 987,22 điểm. HNX-Index tăng 1,08 điểm, đóng cửa ở 102,20 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: “Cần sự bứt phá ra khỏi vùng 970-980”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/9, VN-Index tăng 6,76 điểm lên 976,07 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,94 điểm lên 101,11 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: “VN-Index có thể sẽ hồi phục kỹ thuật”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index giảm 3,86 điểm xuống 970,26 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,88 điểm xuống 99,97 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: “Sẽ tiếp tục giảm điểm nếu không vượt 978-980”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/9, VN-Index giảm 0,84 điểm xuống 976,79 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng nhẹ 0,02 điểm lên 100,96 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư... Read more »

TTCK: “VN-Index sẽ tăng điểm trở lại”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8, VN-Index tăng 1,33 điểm lên 978,59 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,39 điểm xuống 101,94 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: “Sẽ rung lắc và giằng co trong khoảng 975-981”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, VN-Index giảm 6,09 điểm xuống 976,79 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 0,05 điểm lên 102,86 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: “VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index giảm 9,57 điểm xuống 982,88 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,44 điểm xuống 102,81 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: “Thị trường dự báo sẽ bình ổn trở lại”

Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 16/8, VN-Index tăng 0,62 điểm lên 980 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 0,68 điểm lên 102,35 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: “Áp lực chốt lời dự kiến sẽ còn tiếp diễn”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8, VN-Index tăng 2,08 điểm lên 968,61 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,31 điểm xuống 101,98 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: “Áp lực bán sẽ có sự gia tăng trở lại”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, VN-Index giảm 8,48 điểm xuống 966,83 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,53 điểm xuống 102,29 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »