PTKT: ‘Chữ thập vàng’ được xác định trên biểu đồ giá vàng

Các kỹ thuật viên thị trường thường sử dụng vô số đường trung bình di chuyển theo khía cạnh chu kỳ thời gian. Chúng có thể bao gồm từ các đường trung bình cực ngắn hạn như 3,7,10 phút. Trung bình di chuyển hàng ngày phân tích các chu kỳ dài hạn và xem xét động lượng thị trường theo bức tranh lớn và các động thái duy trì lâu dài.

Trong trường hợp tìm kiếm các động thái duy trì lâu dài, các tiêu chuẩn bao gồm mức trung bình động 50 ngày, cho biết xu hướng trung gian hoặc ngắn hạn của một cổ phiếu hoặc hàng hóa. Đường trung bình động 200 ngày để chỉ ra xu hướng dài hạn của cổ phiếu hoặc hàng hóa.

Một trong những mô hình kỹ thuật quan trọng hơn mà các kỹ thuật viên thị trường luôn tìm kiếm là khi xảy ra giao thoa giữa hai đường trung bình di chuyển có chiều dài khác nhau. Khi một đường trung bình động dài hạn trượt xuống dưới đường trung bình động ngắn hạn, đó được gọi là một chữ thập chết. Mô hình này được coi là một đột phá giảm giá cho thấy thị trường đã ở trong một xu hướng giảm xác định và hiện đã bị phá vỡ với nhiều động lực hơn cho thấy sự giảm giá hơn nữa.

Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, nó được dán nhãn là đường chéo vàng Vàng. Mô hình đột phá tăng này có thể được tạo khi bất kỳ hai đường trung bình động có độ dài khác nhau có đường trung bình ngắn hạn vượt trên mức trung bình dài hạn. Quan trọng nhất là mô hình này cho thấy đà tăng của thị trường.

Rõ ràng, một trong những chữ thập vàng có ý nghĩa nhất là khi trung bình động 50 ngày, vượt qua mức trung bình 200 ngày. Bởi vì thị trường không giao dịch thẳng lên hoặc xuống thẳng, kỹ thuật viên sử dụng một đường trung bình duy nhất để xác định xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, chéo (tăng hoặc giảm) xác định không chỉ xu hướng mà quan trọng hơn là chỉ ra động lực mạnh đang diễn ra theo xu hướng hiện tại có thể nhìn thấy trong bất kỳ thị trường nào.

Điều này đưa chúng ta đến kịch bản hiện tại của thị trường vàng. Trong hai ngày qua, chúng ta đã xác định một chữ thập vàng xuất hiện trên các biểu đồ hàng ngày trong đó đường trung bình động 50 ngày hiện được vượt trên mức trung bình động 200 ngày dài nhất. Điều này có thể cho thấy động lực mạnh mẽ hơn về xu hướng tăng, điều này sẽ dẫn đến giá vàng cao hơn.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: