PTKT: Chữ thập vàng của thị trường Vàng

Theo định nghĩa đơn giản từ Investopedia, Chữ thập vàng là mô hình đột phá tăng giá được hình thành từ sự giao nhau liên quan đến bất kỳ cổ phiếu hoặc... Read more »

PTKT: ‘Chữ thập vàng’ được xác định trên biểu đồ giá vàng

Các kỹ thuật viên thị trường thường sử dụng vô số đường trung bình di chuyển theo khía cạnh chu kỳ thời gian. Chúng có thể bao gồm từ các đường trung... Read more »