30 C
Hanoi
25/07/2024
Image default
Chứng khoán Chứng khoán phái sinh Chứng khoán Việt Nam Đầu tư Đầu tư chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh 04/03/2020: Dần bi quan về chỉ số VN30

Các hợp đồng tương lai phân hóa trong phiên giao dịch ngày 03/03/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị 0.01 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần bi quan về triển vọng của VN30-Index. 

Các hợp đồng tương lai phân hóa trong phiên giao dịch ngày 03/03/2020. VN30F2003(F2003) giảm 0.19%, ở mức 838 điểm; VN30F2004 (F2004) ở mức 844 điểm, tăng 0.62%; hợp đồng VN30F2006 (F2006) kết phiên ở mức giá tham chiếu 848.70 điểm, hợp đồng VN30F2009 (F2009) ở mức 840.90 điểm, giảm 0.23%. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 837.99 điểm.

Kết phiên, basis thu hẹp và đạt giá trị 0.01 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Xu hướng thị trường: VN-Index sẽ tiếp tục tiến vào vùng kháng cự 890 – 900 điểm trong các phiên sắp tới trước khi quay đầu điều chỉnh về vùng 880 – 890 điểm dưới áp lực bán mạnh.

Khuyến nghị Thị trường phái sinh: Nhà đầu tư có thể mở vị thế SHORT ở vùng 840 điểm và đóng vị thế ở vùng 825 – 830 điểm trong các phiên tới.

Đồ thị trong phiên của VN30F2003

Biến động VN30F2003 và VN30-Index

Thông tin tổng hợp

  • Khái niệm chứng khoán phái sinh

– ​Chứng khoán phái sinh bao gồm nhiều công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở (phi tài chính như thực phẩm, kim loại, năng lượng, thời tiết, v.v hoặc tài chính như cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất, v.v).
– Giá trị thực hiện của hợp đồng và thời điểm thực hiện được xác định sẵn khi Hai Bên bước vào hợp đồng. 
– Khi hợp đồng kết thúc tại thời điểm đáo hạn, có 02 (hai) phương thức thanh toán giữa Hai Bên là tiền hoặc chuyển giao tài sản cơ sở tại mức giá (giá thực hiện) đã được thỏa thuận trước.
– Chứng khoán phái sinh được giao dịch trên Sở giao dịch (các hợp đồng được đảm bảo chuẩn hóa theo bộ tiêu chí nhất định của Sở) & trên OTC (không có tính chuẩn hóa, linh hoạt hơn đồng thời rủi ro cao hơn).

  • Các công cụ tài chính của Chứng khoán phái sinh

– Đang được giao dịch trên Sở Giao dịch HNX
   + HĐTL Chỉ số VN30
   + HĐTL Trái phiếu
– Đang được giao dịch trên Sở Giao dịch HSX
   + Chứng quyền mua có bảo đảm của chứng khoán cơ sở (thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30) do Sở ấn định
– Đang được giao dịch trên OTC
  +  Hợp đồng kỳ hạn lãi suất
  +  Hợp đồng hoán đổi
  +  Hợp đồng hoán đổi tiền tệ
  +  Hợp đồng quyền chọn
  +  V.v
–  Lưu ý khi giao dịch chứng khoán phái sinh, Nhà Đầu tư phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi/lỗ phát sinh từ các vị thế mỗi ngày.

Tin liên quan

Đang tải....