Image default
Phân tích chuyên sâu thị trường

VIP Chuyên sâu: Chi tiết các số liệu quan trọng được FED dự đoán về tình hình kinh tế Hoa Kỳ trong lần tăng lãi suất này

 • Các quan chức Fed: Fed dự báo lãi suất cho cuối năm 2024 là 3,9% (trước đó: 3,4%).
 • Điểm trung bình về lãi suất ngân quỹ của Fed vào cuối năm 2025 là 2,9%
 • Các quan chức Fed: Kỳ vọng trung bình đối với lãi suất quỹ Liên bang vào cuối năm 2023 là 4,6% (trước đây là 3,8%).
 • Các quan chức Fed: Lãi suất trung bình dự kiến ​​của Fed vào cuối năm 2022 là 4,4%, tăng từ mức 3,4% vào tháng Sáu.
 • Các quan chức Fed xem tỷ lệ thất nghiệp cuối năm của Mỹ ở mức 3,8% vào năm 2022 (3,7% hiện tại); 4,4% vào năm 2023 (trước 3,9%); 4,4% vào năm 2024 (4,1% hiện nay); 4,3% vào năm 2025; dài hạn ở mức 4,0% (hiện tại là 4,0%)
 • Hợp đồng tương lai sau quyết định của FOMC cho thấy rằng các nhà giao dịch đoán 89% cơ hội cho thấy việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản nữa tại cuộc họp tháng 11.
 • Theo một quan chức Fed, GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm vào năm 2023.
 • Bản báo cáo Tóm tắt các dự báo kinh tế cho thấy: Không có tỷ lệ nào giảm lãi suất cho đến năm 2024 và ít nhất một lần tăng lãi suất cơ bản 75 điểm nữa vào năm 2022.
 • Fed tăng lãi suất quan trọng qua đêm thêm 75 điểm cơ bản lên biên độ 3,00% -3,25%, với kỳ vọng rằng việc tăng thêm sẽ là cần thiết.
 • Các quan chức Fed xem lạm phát PCE ở mức 5,4% vào năm 2022 (5,2% hiện tại); 2,8% vào năm 2023 (trước 2,6%); 2,3% vào năm 2024 (trước 2,2%); Năm 2025 là 2,0%; dài hạn ở mức 2,0% (trước 2,0%).
 • Các quan chức Fed dự báo tăng trưởng GDP là 0,2% vào năm 2022 (trước đây là 1,7%); 1,2% vào năm 2023 (trước đây là 1,7%); 1,7% vào năm 2024 (trước đây là 1,9%); Năm 2025 là 1,8%; và 1,8% trong dài hạn (trước đây là 1,8%).
 • Các quan chức Fed: Lạm phát PCE dự kiến ​​sẽ là 5,4% vào năm 2022 (tăng từ 5,2%), 2,8% vào năm 2023 (tăng từ 2,6%), 2,3% vào năm 2024 (tăng từ 2,2%) và 2,0% vào năm 2025 (tăng từ 2,0%).
 • Giao dịch hoán đổi của Fed cho thấy lãi suất cuối kỳ là hơn 4,6% trong chu kỳ này.
 • Quan điểm trung bình của các quan chức Fed về Lãi suất huy động vốn của Fed vào cuối năm 2025 là 2,9%.
 • Fed: Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp đã được chứng mình tính đúng đắn của chính sách FED.

Đang tải....

Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ. Chấp nhận Tìm hiểu thêm

Chính sách và Điều khoản Cookies