Image default
Kinh doanh vàng Tin mới nhất

VCCI đưa ra đề xuất liên quan tới kinh doanh vàng trang sức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng bỏ vàng trang sức khỏi nhóm kinh doanh có điều kiện vì là hàng hóa thông thường, việc buôn bán không tác động đến lợi ích công.

Đây là góp ý của VCCI cho dự thảo Báo cáo về việc rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo VCCI, về cơ bản, dự thảo đã nêu rõ những vấn đề tồn tại của các quy định về điều kiện kinh doanh. Những kiến nghị, đề xuất tại dự thảo là hợp lý. Tuy nhiên, khi rà soát Danh mục tại Phụ lục IV Luật Đầu tư, có một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh, bởi vì đã được quản lý bởi các biện pháp quản lý khác.

Đơn cử là nhóm kinh doanh vàng (xác định là ngành kinh doanh có điều kiện trong phụ lục Luật Đầu tư). Trong ngành này có kinh doanh vàng, trang sức, thủ công mỹ nghệ là ngành kinh doanh có điều kiện.

Theo VCCI, bản chất đây là hàng hóa thông thường. Việc kinh doanh mặt hàng này cũng không tác động đến lợi ích cũng như các loại vàng khác trong nhóm.

Bản thân các điều kiện kinh doanh của hàng hóa này cũng không có đặc thù một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì không rõ về mục tiêu quản lý và Nhà nước muốn quản lý gì đối với ngành nghề này”, VCCI cho biết.

VCCI đề xuất bỏ vàng trang sức khỏi mục kinh doanh có điều kiện

Theo VCCI, thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nhiều lần kiến nghị về việc loại bỏ hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Do đó, VCCI đề nghị bổ sung vào Dự thảo về việc đánh giá phạm vi của các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Trong đó thu hẹp lại phạm vi của một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ví dụ như “kinh doanh vàng”, cần loại “kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ” ra khỏi phạm vi của “kinh doanh vàng”.

Ngoài kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, VCCI cũng cho rằng một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh, thay vào đó có những biện pháp khác hiệu quả hơn.

VCCI lưu ý, công cụ “điều kiện kinh doanh” chỉ nên sử dụng trong các trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể tác động đến trật tự công (ví dụ với khám chữa bệnh, tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng nên cần phải kiểm soát ngay từ đầu).

Còn những trường hợp quá trình sản xuất, kinh doanh không tác động đến lợi ích công, sản phẩm làm ra có thể tác động đến lợi ích công, biện pháp phù hợp là có tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải đáp ứng nếu muốn tiêu thụ.

Giavang.net

Tin liên quan

Đang tải....