Vàng: $1307 là hỗ trợ chính – Goldman Sachs

0
249

Các nhà phân tích của Goldman Sachs đưa ra một phân tích sóng Elliot về giá vàng, cho thấy $1307 sẽ nổi lên như là mức chính để đánh bại xu hướng tăng…

Luận điểm chính:

$1307… Điều này bao gồm một mục tiêu ABC ngoài mức thấp tháng tư. Tất cả đà tăng tại thời điểm này vẫn có thể đủ điều kiện là xu hướng điều chỉnh/biến động ngắn hạn. Sẽ phải thấy một sự phá vỡ mang tính đột cao hơn để biện minh rằng xu hướng đi lên đã mang tính xu hướng nhất định.

Vượt qua $1307 sẽ cho phép mục tiêu vàng hướng tới tiếp theo ở mức $1330. Tuy nhiên, ý nghĩa rộng hơn của sự phá vỡ đó sẽ ủng hộ quan điểm rằng vàng cuối cùng có thể sẽ tiếp tục xu hướng bị đình trệ vào tháng 1.

Giavang.net