Kinh tế tăng trưởng ổn định, Singapore duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt

Đây là lần thứ hai trong năm nay, MAS thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS tức Ngân hàng Trung ương) ngày 12/10... Read more »