PTKT: Chữ thập vàng của thị trường Vàng

Theo định nghĩa đơn giản từ Investopedia, Chữ thập vàng là mô hình đột phá tăng giá được hình thành từ sự giao nhau liên quan đến bất kỳ cổ phiếu hoặc hàng hóa nào phá vỡ đường trung bình ngắn hạn trên mức trung bình động dài hạn hoặc mức kháng cự.

Để làm rõ các yêu cầu cho sự hình thành và xác định chính xác của mẫu này liên quan đến bất kỳ độ dài chu kỳ (phút, hàng tuần, hàng tháng) của dữ liệu biểu đồ. Nó cũng sử dụng bất kỳ chu kỳ thời gian nào của trung bình di chuyển. Điều quan trọng là trung bình di chuyển ngắn hạn phải vượt trên mức trung bình di chuyển dài hạn để được gọi là chữ thập giá vàng.

Sự xuất hiện đầu tiên của Chữ thập vàng

Vào ngày 26/11/2018, một chữ thập vàng đã được xác định trong hợp đồng tương lai vàng tháng 2. Trong trường hợp này, đó là đường trung bình động 50 ngày vượt qua mức trung bình động 100 ngày. Vàng được giao dịch ở mức xấp xỉ $1216, tuy nhiên, sau khi được hình thành mô hình chữ thập vàng, đà tăng giá của vàng đã nhanh hơn theo cấp số nhân.

Trên thực tế, chỉ mất đến ngày 18/12/2018 trước khi giá vàng vượt qua mức trung bình động 200 ngày và nó đã làm như vậy khi giá vàng đạt $1259 mỗi ounce. Đây là mức trung bình mà các kỹ thuật viên thị trường sử dụng để xác định xem một cổ phiếu hoặc hàng hóa có nằm trong một xu hướng dài hạn xác định hay không.

Vào ngày 18/1, chúng ta đã xác định một chữ thập vàng trong biểu đồ hợp đồng tương lai vàng tháng 2, trong đó đường trung bình di chuyển ngắn hạn nhất mà chúng tôi sử dụng (50 ngày), vượt trên đường trung bình động 200 ngày.

Câu chuyện đang rất sáng với thị trường vàng

Một ngày sau khi xác định một chữ thập vàng (trung bình động 50 và 100 ngày) trong hợp đồng tháng 2, một mô hình chữ thập vàng lại tiếp tục theo sau. Hợp đồng vàng tháng 4 ở mức $1230 mỗi ounce tại thời điểm giao dịch vàng theo “đường chéo vàng”.

Khoảng 11 ngày sau khi xuất hiện một chữ thập vàng ở giữa mức di chuyển trung bình 50 và 200 ngày vàng tháng 4 theo sau. Vào ngày 29/1, mô hình đã phát triển một lần nữa.

Mặc dù có một thực tế nổi tiếng là các đường trung bình động là các chỉ số tụt hậu thực chất. Chúng được sử dụng rộng rãi làm điểm chuẩn để xác định xem một cổ phiếu hoặc hàng hóa có giao dịch theo một xu hướng xác định hay không.

Xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giảm giá ngắn hạn sử dụng đường trung bình động 50 ngày. Nếu định giá cao hơn mức trung bình, nó cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn, ngược lại nếu giá hiện tại thấp hơn mức trung bình, nó được coi là nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn. Điều tương tự cũng đúng với trung bình động 200 ngày, vì điểm chuẩn được sử dụng để xác định xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: