Vàng sẽ đạt $1500/oz và trò chơi mới chỉ bắt đầu…

Vàng sẽ đạt $1500/oz vào năm 2019, theo giám đốc E.B. Tucker. Ông là người không hề ngại ngùng khi dự đoán quý kim tăng giá mạnh trong năm nay. Ông Tucker... Read more »