34 C
Hanoi
24/05/2024
Image default
Kinh nghiệm

Equity là gì? Cách tính vốn chủ sỡ hữu trong forex

Equity – hay vốn chủ sở hữu – là một khái niệm đơn giản nhưng vô cùng quan trọng trong forex. Dù bạn là trader mới hay đã có kinh nghiệm thì đều cần kiến thức cơ bản trước khi giao dịch. Giao dịch Forex có rất nhiều khái niệm căn bản mà trader buộc phải hiểu rõ và equity (vốn chủ sở hữu) là một khái niệm như vậy.

Trước hết, chúng ta phải xét khái niệm equity (vốn chủ sở hữu) khi các vị thế giao dịch được mở và khi thị trường không có vị thế nào đang hoạt động.

Equity trong forex là gì?

Equity trong forex là tổng giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch. Nếu có vị thế giao dịch đang mở, equity bằng tổng số tiền ký quỹ trader đưa vào giao dịch cộng số dư tài khoản chưa sử dụng. Khi không có vị thế giao dịch đang mở, equity được gọi là ‘dư ký quỹ (free margin)’ và cũng chính là số dư tài khoản.

Equity là gì? Vốn chủ sở hữu là gì trong forex?

Equity – hay vốn chủ sở hữu – là tổng giá trị hiện tại của tài khoản Forex. Khi trader có vị thế mở, nền tảng giao dịch sẽ thêm một vài tham số vào phương trình vốn chủ sở hữu. Các tham số trên MetaTrader 4 (MT4) sẽ được thêm vào cửa sổ terminal:

Tham số đầu tiên là margin (tiền ký quỹ). Margin là mức thế chấp trader nộp cho sàn chứng khoán để sử dụng đòn bẩy mà họ cung cấp. Forex là thị trường tài chính có đòn bẩy cao, cho phép trader đặt một khoản tiền nhất định (tiền ký quỹ) để mở các vị thế giao dịch lớn hơn.

Tham số tiếp theo là balance. Balance là tổng số dư ban đầu trong tài khoản giao dịch. Balance không bị ảnh hưởng bởi các vị thế mở. Nó chỉ thay đổi khi tất cả các vị thế giao dịch đang hoạt động đóng lại.

Tham số thứ ba là unrealized profit/loss. Unrealized profit/loss là các khoản lãi/lỗ chưa thực hiện mà tài khoản giao dịch có được từ tất cả vị thế mở. Nó được gọi là lãi/lỗ chưa thực hiện vì ta chưa đóng lệnh giao dịch nên các khoản lãi/lỗ này chưa được hiện thực hóa bằng tiền.

Lãi/lỗ chưa thực hiện cho trader biết hiện trạng thực tế của các vị thế giao dịch trên thị trường chứng khoán. Khi trader chưa đóng lệnh giao dịch, chúng chưa được thêm vào tài khoản (chưa được thực hiện) và có thể thay đổi. Unrealized profit/loss chỉ trở thành lãi/lỗ thực tế khi trader đóng các vị thế giao dịch. Khi đó, tài khoản của trader sẽ được cộng thêm tiền hoặc bị trừ tiền. Ở giai đoạn lãi/lỗ chưa thực hiện, dù giá thay đổi thì giá trị tài khoản của trader vẫn giữ nguyên.

Tham số cuối cùng là vốn chủ sở hữu trong Forex. Đây là số tiền thực tế mà trader nhận được khi đóng tất cả các vị thế đang hoạt động. Balance (số dư tài khoản) gồm có vốn chủ sở hữu (equity) và lãi/ lỗ chưa thực hiện từ vị thế đang mở

Về cơ bản, equity – vốn chủ sở hữu – được định nghĩa như sau: Ở một mức độ nào đó, equity là lãi/lỗ mà tài khoản có được từ các vị thế mở hoặc đóng. Equity thay đổi khi lãi/lỗ chưa thực hiện từ các vị thế mở thay đổi. Khi trader đóng vị thế giao dịch, số dư tài khoản thực tế sẽ được cộng thêm nếu lãi hoặc trừ đi nếu lỗ. Bây giờ, trader sẽ có số vốn chủ sở hữu thực tế.

Các khái niệm balance (số dư tài khoản), đòn bẩy, vốn chủ sở hữu Forex và ký quỹ có nhiều tương quan với nhau. Do đó, trader cần hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng để có thể duy trì vốn khi giao dịch. Những trader gặp phải lệnh gọi ký quỹ (margin call) là những nhà giao dịch không hiểu mối quan hệ qua lại giữa đòn bẩy, vốn chủ sở hữu, ký quỹ và số dư tài khoản. Trên thực tế, họ mở các vị thế giao dịch mà không có sự cân bằng giữa vốn chủ sở hữu, yêu cầu ký quỹ, đòn bẩy và số dư tài khoản.

Equity (vốn chủ sở hữu) còn là một mức đòn bẩy quan trọng. Hầu hết, vốn chủ sở hữu trong tài khoản Forex phải cao hơn số tiền ký quỹ được sử dụng cho các giao dịch. Đòn bẩy, hay vốn chủ sở hữu dùng cho giao dịch, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận/lỗ. Đây là nguyên nhân trader cần hiểu cách tính vốn chủ sở hữu để tạo ra sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận của một giao dịch, cũng như vai trò của đòn bẩy trong lệnh giao dịch đó. Do đó, việc trader hiểu rõ equity là gì, equity trong forex là gì, vốn chủ sở hữu là gì là điều vô cùng quan trọng.

Equity là gì: Cách tính vốn chủ sở hữu trong forex

Để trader hiểu rõ hơn equity là gì, chúng tôi sẽ giải thích nó trong một vài ví dụ sau. Trước tiên, trader hãy nhìn vào cửa sổ terminal trên MetaTrader 4 khi thị trường có vị thế giao dịch đang hoạt động. Balance (số dư tài khoản) chỉ thay đổi khi trader đóng vị thế giao dịch. Thêm vào đó, lợi nhuận/lỗ từ các giao dịch này chỉ cộng hoặc trừ vào số dư tài khoản ban đầu. Do đó, số dư mới sẽ được hiển thị trên cửa sổ terminal.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu equity là gì và cách tính vốn chủ sở hữu trong forex.

Đầu tiên, margin (tiền ký quỹ) được tính theo công thức sau:

  • Tiền ký quỹ = (khối lượng giao dịch x giá tài sản)/đòn bẩy.

Giả sử trader có 5.000 Euro trong tài khoản và sẽ giao dịch với cặp tiền EUR/USD. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ở mức 1,1400 với tỷ lệ đòn bẩy là 30:1. Khối lượng giao dịch là 1 Mini-Lot ( tương đương 10.000 đơn vị). Khi đó, tiền ký quỹ sẽ là: 

  • Tiền ký quỹ = (10.000 * 1,1400)/30 = 11.400/30 = 380,00

Mỗi pip dịch chuyển có giá trị 1 USD. Do đó, nếu giá cặp tiền dịch chuyển 100 pip theo hướng trader dự đoán thì tổng lợi nhuận chưa thực hiện là 87,72 Euro (USD1/1,1400 * 100 Pips). Khi đó, tổng vốn chủ sở hữu của trader sẽ tăng lên lên 5087,72 Euro (5.000 Euro + 87,72 Euro = 5087,72 Euro).

Dư ký quỹ (Free margin) = vốn chủ sở hữu – ký quỹ. Trong trường hợp này, dư ký quỹ của trader là 4707,72 Euro (vốn chủ sở hữu 5087,72 Euro – ký quỹ 380,00 Euro).

Tỷ lệ ký quỹ (margin level) được tính bằng cách chia tổng vốn chủ sở hữu cho số tiền ký quỹ và nhân nó với 100. Do đó,

  • Tỷ lệ ký quỹ = (5087,72 Euro/380,00 Euro) x 100 = 1338,87%.

Qua ví dụ trên, trader có thể thấy rõ rằng equity (vốn chủ sở hữu) là tổng số tiền trader có trong tài khoản, kèm với khoản lãi/lỗ mà trader nhận được khi đóng tất cả các vị thế mở. Nói cách khác, equity (vốn chủ sở hữu) = balance (số dư tài khoản) + Floating P/L (lãi hoặc lỗ thả nổi) hoặc chưa thực hiện từ các vị thế mở.

Equity trong Forex là gì: Tip giao dịch vốn chủ sở hữu

Nếu thị trường đi ngược chiều và số lượng lỗ giảm xuống, thì số tiền ký quỹ thực sự được giải phóng nhiều hơn và vốn chủ sở hữu sẽ sớm vượt qua số tiền ký quỹ một lần nữa. Hơn nữa, quy mô của giao dịch mới sau đó sẽ được xác định theo mức độ mà vốn chủ sở hữu Forex vượt quá mức ký quỹ. Ngoài ra còn có một tình huống tiềm ẩn khác: Nếu thị trường tiếp tục đi ngược lại với bạn, vốn chủ sở hữu sẽ giảm xuống mức thấp hơn mức ký quỹ, khiến cho việc hỗ trợ các giao dịch đang mở gần như không thể xảy ra.

Không cần phải nói, các vị thế thua lỗ phải được đóng lại để cân bằng phương trình và bảo vệ vốn đòn bẩy của nhà môi giới.

Hơn nữa, nhà môi giới của bạn có thể thiết lập giới hạn tỷ lệ phần trăm tạo thành giá trị ngưỡng cho sự kiện này xảy ra. Nếu một nhà môi giới đặt mức ký quỹ thành 10%, điều đó ngụ ý rằng khi mức ký quỹ đạt đến tỷ lệ 10% (tức là khi vốn chủ sở hữu là 10% của ký quỹ), nhà môi giới sẽ tự động đóng các vị thế thua lỗ, bắt đầu từ vị thế có tổn thất thả nổi lớn nhất.

Nếu sau khi đóng một vị thế cụ thể với khoản lỗ thả nổi lớn nhất, thị trường tiếp tục đi ngược lại với nhà giao dịch, do đó vốn của nhà môi giới một lần nữa bị đe dọa, nhà môi giới sẽ thực hiện hành động tương tự để đóng bất kỳ vị trí nào có giá trị lớn nhất. Lỗ chưa thực hiện. Không cần phải nói rằng nếu nhà giao dịch gửi thêm vốn để mở rộng số dư bằng một phương tiện giao dịch ký quỹ ngay lập tức (như thẻ tín dụng), tiền thực sự có thể được lấy từ số dư tài khoản mới để thêm vào ký quỹ, do đó, giữ các vị thế mở .

Hiểu rõ về vai trò của vốn chủ sở hữu trong Forex chắc chắn có thể giúp bạn với tư cách là một nhà giao dịch trong việc duy trì cấu trúc trong hoạt động giao dịch của mình, cũng như tránh chấp nhận quá nhiều rủi ro, điều có thể tăng gấp đôi với cơn ác mộng của nhà giao dịch – tiền ký quỹ gọi.

Equity là gì: Kết luận

Vốn chủ sở hữu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối. Điều bắt buộc phải biết rằng vốn chủ sở hữu phải được giữ ở mức đủ cao để không có lúc nào tài khoản bị ảnh hưởng khi một số giao dịch thua lỗ phát sinh. Điều này có thể bằng cách tăng vốn chủ sở hữu tài khoản hoặc bằng cách sử dụng các yêu cầu về đòn bẩy / ký quỹ phù hợp có liên quan đến quy mô tài khoản. Cố gắng kiểm tra kiến ​​thức mới thu được của bạn trên tài khoản demo không có rủi ro . Đó là một cách an toàn để xem bạn đã học tất cả thông tin tốt như thế nào và bạn áp dụng nó vào các tình huống thực tế tốt như thế nào.

Lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

Giavang.net

Tin liên quan

Đang tải....