Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng hơn 23%

Thâm hụt ngân sách của Mỹ tính đến tháng 6/2019 đã tăng khoảng 23,1% so với cùng kỳ tài khoá 2018. Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng khoảng 140 tỷ... Read more »