34 C
Hanoi
21/06/2024

Tag : sản xuất

Kinh tế Kinh tế Việt Nam Tiền tệ - Tỷ giá cũ Tiền tệ Việt Nam Tin mới nhất

Tiền đồng ít mất giá là thành công song cũng sẽ kích thích nhập khẩu

Giavang.net
Tiền đồng đang mất giá ít hơn so với nhiều đồng tiền khác là một thành công trong điều hành chính sách tiền tệ nhưng...