Dự báo giá dầu sẽ giảm vào cuối năm 2019 trước khi tăng trở lại vào 2020

Lợi nhuận từ lọc dầu thấp và những rủi ro về kinh tế vĩ mô sẽ hạn chế tăng trưởng nhu cầu dầu thô trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những quy định... Read more »