Image default
Phân tích Phân tích - Chiến lược Phân tích Vàng Tin mới nhất

Sách trắng của BIS: Vàng đóng một vai trò quan trọng trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương

Theo báo mới đây của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), vai trò của vàng trong dự trữ ngoại hối của một quốc gia sẽ không sớm giảm đi.

Trong báo cáo nghiên cứu gần đây của BIS, nhà phân tích và tác giả Omar Zulaica cho rằng việc xác định lượng vàng trong danh mục dự trữ không phải là vấn đề tầm thường và nó phụ thuộc vào mục đích và việc thực hiện quản lý dự trữ. Zulaica đề xuất trong báo cáo của mình rằng, trong môi trường hiện tại, các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục bổ sung vàng vào lượng dự trữ của họ.

Zulaica đã ghi nhận 5 phát hiện quan trọng trong nghiên cứu của mình về vàng như một tài sản dự trữ. Đầu tiên, tin tức thị trường tiêu cực, ông lưu ý rằng từ góc độ thị trường, vì sự biến động của vàng không hoạt động tốt trong danh mục đầu tư thu nhập cố định tiền tệ dự trữ có thời hạn thấp.

Tuy nhiên, việc gia tăng thời hạn và vàng có thể có những tác động tích cực đến danh mục đầu tư. Ông lưu ý:

Đối với thời hạn cao hơn, vàng có thể cung cấp một hàng rào bảo vệ hiệu quả chống lại sự nhạy cảm của danh mục đầu tư đối với những thay đổi về lợi suất. Điều này được chứng minh bằng sự gia tăng thời hạn danh mục sau 2 năm, có thể hỗ trợ cho việc nắm giữ vàng trên 10% tổng dự trữ ngoại hối, trung bình.

Zulaica nói thêm rằng vàng là một công cụ đa dạng hóa quan trọng không chỉ trong dài hạn mà còn đối với các quốc gia không có trạng thái tiền tệ dự trữ và biến động cao. Ông lưu ý rằng vị trí trung bình 20% đối với vàng có thể là tối ưu trong trường hợp quốc gia này có tiền tệ hàng hóa hoặc từ một nền kinh tế Thị trường mới nổi.

Khi các điều kiện kinh tế toàn cầu xấu đi, Zulaica nói rằng vị thế 20% đến 50% đối với vàng “như một quỹ ngày mưa” có thể là phù hợp khi có sự nhạy cảm về lợi suất tăng cao hoặc rủi ro tỷ giá hối đoái.

Zulaica cũng kết luận rằng “giá trị bảo hiểm” của vàng có thể dẫn đến việc phân bổ cao hơn trong danh mục dự trữ, đặc biệt là trong môi trường lãi suất thấp như hiện nay.

Zulaica nói rằng vai trò của vàng trong danh mục đầu tư cũng vượt ra ngoài đánh giá “rủi ro/lợi nhuận” truyền thống. Ông giải thích rằng có những lợi ích vô hình vượt ra ngoài sự đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và không dễ dàng nắm bắt được bằng các chỉ số tiêu chuẩn. Nhà phân tích lập luận:

Khả năng xảy ra các sự kiện phi tài chính quy mô lớn, bất lợi có thể dẫn đến phản ứng sâu sắc hơn. Ví dụ: một cuộc chiến tranh lớn, thời kỳ lạm phát rất cao, hoặc – nói với các sự kiện gần đây hơn – một cuộc tấn công mạng có hệ thống hoặc một đại dịch toàn cầu có thể các ngân hàng trung ương có đủ lý do để giữ – nếu không muốn nói thêm – vào lượng vàng miếng của họ.

Thật vậy, trong các tình huống bất lợi lớn, dự trữ kim loại quý của một quốc gia có thể là một trong những phương tiện cuối cùng để đảm bảo niềm tin vào sự ổn định tài chính của quốc gia đó. Do đó, việc phân bổ vàng tương đối cao được quan sát trong thực tế có thể là một thước đo tầm quan trọng gắn liền với những cân nhắc rộng hơn này trong cộng đồng quản lý dự trữ. Vàng có nhiều thứ hơn là rủi ro và lợi nhuận.

Giavang.net

Tin liên quan

Đang tải....

Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ. Chấp nhận Tìm hiểu thêm

Chính sách và Điều khoản Cookies
%d bloggers like this:
Tắt Quảng Cáo [X]
Banner ads