PTKT vàng: MA 200 giờ một lần nữa chặn lại đà giảm

Đường trung bình động 200 giờ (MA) đang giới hạn mức tăng cho ngày giao dịch thứ tư liên tiếp.

Trong khi xu hướng giảm từ mức cao gần đây trên $1345 dường như đã hết hơi tại mức hỗ trợ trung bình di chuyển chính, thì việc vượt qua ngưỡng $1333 là cần thiết để xác nhận sự đảo chiều tăng.

Tại thời điểm viết bài, vàng đang giao dịch ở mức $1328 và đường MA 200 giờ nằm ở mức $1326.

Biểu đồ hàng giờ

Xu hướng: Tăng trên $1333

Các mức kĩ thuật:

  • S1: $1324,11
  • S2: $1321,09
  • S3: 1316,85
  • PP: 1328,34
  • R1: $1331,36
  • R2: $1335,6
  • R3: $1338,62

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: