PTKT Vàng: Con bò đang đứng dậy và tìm cách kiểm tra mức kháng cự của xu hướng

Xu hướng tăng/thị trường giá lên: Con bò >< Xu hướng giảm/thị trường giá xuống: Con gấu

Phân tích kĩ thuật (PTKT) vàng:

  • Một thử nghiệm lần thứ ba đối với mức kháng cự chính của xu hướng tăng có thể đang ở trong kịch bản thị trường.
  • Mức này là trên mức cao nhất ngày 13/3 khoảng $1311.
  • Một sự phá vỡ tiếp theo trên mốc $1311 mang lại cơ hội cho vàng tiếp cận 78,6% Fibo của mức cao trước đó (25/3).
  • Fibo 78,6% nếu tiếp cận thành công vàng sẽ chạy tới $1325, điểm nửa đường dẫn đến mức cao $1350 và như vậy, sẽ là một mức kháng cự quan trọng.
  • Tuy nhiên, các chỉ báo cho thấy sự quá mua có thể chứng minh có những áp lực nhất định đối với xu hướng đi lên của kim loại quý.
  • Việc phá vỡ dưới mức $1301, SMA 21-D và sau đó là lần chạy tiếp theo đến mốc $1280 sẽ mở ra triển vọng cho mục tiêu giảm điểm là $1275 (mức thoái lui 38,2% Fibo của mức thấp tháng 8/2018 và mức cao trong tháng 2 năm nay).
  • Dưới đây, 200-DMA sẽ hoạt động, (diện tích Fibo $1250/50%). Xu hướng tăng cần phá vỡ $1307 và kháng cự xu hướng để thu hút giá thầu mới để theo đuổi mức cao nhất tháng 2 và 1350.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: