Frank Holmes: Hãy mua vàng khi các nước bán ra!

Các chỉ số kỹ thuật đang báo hiệu cơ hội mua vàng trên cơ sở ngắn hạn, theo ông Frank Holmes, Giám đốc điều hành của Global Investors.

CEO của Global Investors là người khuyên mọi người nên mua vàng khi giá giảm – đó chính là môi trường hiện tại.

Các yếu tố khác cũng góp phần vào đánh giá tích cực của ông về kim loại màu vàng, bao gồm dữ liệu PMI mạnh từ Trung Quốc, có thể báo hiệu nhu cầu trang sức tốt, cũng như việc bán số vàng trị giá khoảng 400 triệu đô la của Venezuela. Holmes nói với Kitco News như sau:

Trên cơ sở hàng ngày, trong vài ngày qua, đó là một giao dịch mua rất hấp dẫn. Bạn phải mua khi các quốc gia này cuối cùng đã thanh lý tài sản của họ trước khi có sự thay đổi lớn trong chính phủ và điều đó tích cực cho thị trường vàng.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: