TTCK: “Đối diện với thử thách tại vùng 980”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/8, VN-Index tăng 10,47 điểm lên 979,38 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,32 điểm xuống 101,66 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: “Sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 968-973”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/8, VN-Index tăng 1,32 điểm lên 965,93 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giữ nguyên với 101,89 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: “Dấu hiệu phân hóa vẫn đang tiếp diễn”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8, VN-Index giảm 8,54 điểm xuống 964,61 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,02 điểm xuống 101,89 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: Kiểm tra lại vùng kháng cự 1.000-1.010

Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 2/8, VN-Index giảm 6,29 điểm xuống 991,10 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,18 điểm xuống 103,70 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: Áp lực rung lắc, điều chỉnh tại vùng 1.000-1.005 điểm?

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, VN-Index tăng 5,73 điểm lên 991,39 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,55 điểm xuống 103,88 điểm. Doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh... Read more »

TTCK: VN-Index sẽ tiến đến thử thách lại vùng kháng cự tâm lý

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7, VN-Index tăng 5,64 điểm lên 991,66 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giữ nguyên với 104,43 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: Tiếp tục giảm điểm với ngưỡng hỗ trợ gần nhất 980

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, VN-Index giảm 11,92 điểm xuống 986,02 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,86 điểm xuống 104,43 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: Hướng đến thử thách vùng kháng cự tâm lý

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, VN-Index tăng 4,59 điểm lên 997,94 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,12 điểm xuống 105,29 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của... Read more »

TTCK: VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự tại 995-1000

Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 26/7, VN-Index giảm 1,60 điểm xuống 993,35 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,36 điểm xuống 106,40 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »

TTCK: “Rung lắc và giằng co mạnh trong vùng 990-1.000”

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7, VN-Index tăng 6,54 điểm lên 994,95 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 0,32 điểm lên 106,76 điểm. Nhận định và khuyến nghị đầu tư của một... Read more »