Tuần này: Vàng khó chuyển mình vì kinh tế Mỹ mạnh, lợi suất Trái phiếu ở mức cao

Giới đầu tư kim loại quý nên chú ý vào khả năng phục hồi của giá vàng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và số liệu kinh... Read more »