Nguyên tắc làm việc thông minh này giúp những doanh nhân siêu thành đạt như Mark Zuckerberg hoàn thành mọi mục tiêu mà gần như không chịu chút áp lực nào

Ông chủ Facebook và các doanh nhân siêu thành đạt có những bí quyết vàng biến mọi công việc trở nên nhẹ nhàng, không áp lực mà vẫn hiệu quả bất ngờ.... Read more »