Đôla Úc cũng là nạn nhân của cuộc chiến thương mại

Các nhà đầu tư đã bỏ qua sự tăng trưởng ấn tượng nhất trên thế giới của kinh tế Úc khi gắn đồng đôla Úc với cuộc chiến thương mại. Giảm 9%... Read more »