GDP Việt Nam có thể giảm 6.000 tỷ đồng 5 năm tới do chiến tranh thương mại

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, theo tính toán, GDP Việt Nam có thể sẽ giảm 6.000 tỷ đồng trong 5 năm tới do tác động từ chiến tranh thương... Read more »