Nhật Bản chuẩn bị phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật Bản dự định giới thiệu các mẫu tiền giấy mới mệnh giá 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên được bổ sung các đặc tính chống tiền giả tiên tiến.

Trên các mẫu tiền mới nói trên lần lượt in hình nhà tư bản Eiichi Shibusawa (1840-1931), nhà giáo dục Umeko Tsuda (1864-1929) và bác sĩ – nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato (1853-1931). Các đồng tiền mệnh giá trên được thiết kế lại lần đầu tiên từ năm 2004.

Theo Đại Đoàn Kết

Recommended For You

About the Author: Hong Le

%d bloggers like this: