‘Cơn bão hoàn hảo’ sẽ đẩy vàng lên tới $1400 – Capital Economics

Đồng đô la Mỹ yếu, lợi suất trái phiếu giảm và thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn hiện tạo ra một ‘cơn bão hoàn hảo’. Cơn bão ấy cuối cùng... Read more »

Hàng hóa đang phá vỡ khỏi ‘cơn bão hoàn hảo’ của họ về sự kém hiệu quả – VanEck

“Cơn bão hoàn hảo” của sự kém hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên đạt đỉnh điểm trong quý III năm 2018, với thị trường hiện đang tìm kiếm tính... Read more »