Sản lượng vàng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 20% trong năm 2018

Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận sản lượng vàng tăng 20% trong năm 2018 so với năm trước.

Sản xuất vàng ở Thổ Nhĩ Kỳ được bắt đầu vào năm 2001. Mức sản xuất cao nhất mà quốc gia này đạt được là vào năm 2013 với 33,5 tấn. Hoạt động sản xuất vàng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 22,5 tấn trong năm 2017. Năm 2018, sản lượng tăng lên 27,1 tấn.

Với các dự án đang diễn ra, sản lượng dự kiến sẽ đạt 30 tấn trong năm nay và 35 tấn vào năm 2020, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên lưu ý.

Với sự ra đời của các cơ chế khuyến khích và luật pháp cần thiết, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu sản xuất tới 50-60 tấn vàng vào năm 2023.

Sự gia tăng sản xuất đã góp phần làm giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của quốc gia này khoảng 200 triệu đô la.

Số dư tài khoản hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy thặng dư 986 triệu đô la trong tháng 11, cải thiện từ thâm hụt năm ngoái là 4,2 tỷ đô la, theo Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT).

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: