Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030

Theo dự báo dài hạn mới của Ngân hàng Standard Chartered, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Top 10 nền kinh tế lớn... Read more »

Các đồng tiền mạnh sẽ biến động thế nào thời gian tới?

Báo cáo Triển vọng Thị trường Toàn cầu tháng 11/2018 “Phải chăng là cú xóc tạm thời?” của Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố nhận định, triển vọng của các đồng... Read more »