Vị thế đầu cơ vàng tiếp tục ở mức thấp suốt 5 tuần liên tiếp

0
770
Giới đầu cơ lớn tăng vị thế mua ròng vàng
Giới đầu cơ lớn tăng vị thế mua ròng vàng

Vị thế đầu cơ vàng phi thương mại:

Vị thế đầu cơ vàng phi thương mại:

Theo báo cáo COT của Ủy ban Giao dịch Vàng Kỳ hạn được công bố cuối tuần trước, giới đầu cơ lớn đã tăng vị thế mua ròng vàng trong tuần trước tính hết ngày 6/3.

Cụ thể, số lượng hợp đồng kỳ hạn phi thương mại mại của giới đầu cơ và các quỹ phòng thủ đạt tổng cộng 183,823 đợn vị, tương ứng với bước tăng tuần là 5,105 đơn vị so với con số một tuần trước đó là 178,718.

Có thể thấy, vị thế đầu cơ chỉ có thể tiến hành bước hồi phục khá khiêm tốn trong tuần này sau khi trượt giảm suốt 4 tuần liên tiếp trong vòng 5 tuần gần đây.

Nhìn chung, vị thế ròng tiếp tục đứng ở mức thấp dưới 200.000 hợp đồng trong 5 tuần liên tiếp.

Vị thế thương mại vàng:

Vị thế thương mại- bao gồm lực mua/bán nhằm mục đích thương mại của các quỹ phòng thủ và giới đầu tư- đạt tổng cộng -204,903 hợp đồng trong tuần trước. Con số này tương ứng với bước giảm tuần 5,107 hợp đồng, so với mức -199,796 đã chứng kiến một tuần trước đó.

Gold COT Futures Large Trader Vs GLD ETF

Vàng ETF:

Cũng trong thời điểm này, chỉ số GLD ETF theo dõi diễn biến giá vàng đã đóng cửa ở gần ngưỡng $126.53- tăng $1.40 so với trước đó là $125.13.

Giavang.net