Vàng (XAU/USD): Giá vàng được duy trì tại khu vực $1228,00

Điều gì đang xảy ra với vàng (XAU/USD)?

Vàng (XAU/USD): Giá vàng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự $1221,70 trong phiên giao dịch ngày thứ Hai và chinh phục các mục tiêu giá tại $1226,54 và $1232,60 trước khi lùi về $1226,54 vào cuối phiên giao dịch qua đêm.

Dự báo của FxStreet

Vàng (XAU/USD): Giá vàng hiện đang giao dịch ở mức $1228,05 sau khi bật lên ở mức $1226,54 và có thể tiếp tục kiểm tra lại ngưỡng $1232,60 nếu quý kim duy trì trên ngưỡng hỗ trợ $1226,54. Nếu vàng không thành công trong việc bảo toàn mức $1226,54, thì hỗ trợ được ước tính tiếp theo vào khoảng $1221,70. Vàng hiện đang giao dịch trong kênh xu hướng tăng trong khung thời gian 60 phút và cần duy trì trên ngưỡng hỗ trợ $1221,70 để giữ xu hướng hiện tại.

Hỗ trợ: $1226,54, $1221,70, $1217,75 và $121,70

Kháng cự: $1232,60, $1235,60 và $1239,40

Biểu đồ 1: Quan điểm ngắn hạn về hành động của vàng (XAU/USD) trong biểu đồ giá 60 phút nêu bật xu hướng thị trường và các mức giá hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ 2: Quan điểm ngắn hạn về hành động của vàng (XAU/USD) trong biểu đồ giá 4h làm nổi bật xu hướng thị trường và các mức giá hỗ trợ và kháng cự

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: