Thông báo nghỉ lễ Dương lịch 2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Hồ Chí Minh

0
693

Tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ tạm ngừng giao dịch hai ngày đầu tuần nhân dịp nghỉ lễ Năm mới 2019.

Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 và Công văn số 5400/UBCK-PTTT ngày 27/8/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019, cụ thể như sau:

  • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch từ Thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết Thứ Ba, ngày 01/01/2019. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Tư, ngày 02/01/2019.
  • Vào ngày làm việc bù (thứ Bảy, ngày 05/01/2019) theo Luật Lao động, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tổ chức giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các thành viên giao dịch thông báo rộng rãi cho các nhà đầu tư được biết./.

Hồ Chí Minh

Thời gian nghỉ giao dịch tương tự sàn Hà Nội

Giavang.net tổng hợp