Thị trường vàng của Trung Quốc cần cải tiến 3 điều này – WGC

0
476

Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong thị trường vàng toàn cầu, nhưng cần phải cải thiện việc giám sát pháp lý mở rộng cơ sở đầu tư, và mở rộng cơ sở hạ tầng thị trường vàng để tiếp tục tăng trưởng, theo Hội đồng vàng thế giới (WGC).

WGC cho biết:

Hai mươi năm trước, thị trường vàng của Trung Quốc nhỏ; những người bên ngoài Trung Quốc ít chú ý đến nó. Nhưng… sự hình thành của Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) vào năm 2002, kết hợp với một loạt các biện pháp chính sách tự do hóa, tạo điều kiện cần thiết để Trung Quốc trở thành thị trường vàng lớn nhất trên thế giới.

Nhưng, mặc dù là quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng số một, thị trường kim loại quý của Trung Quốc vẫn đầy rẫy thách thức với 3 thách thức chính.

WGC chia sẻ quan điểm:

Khung pháp lý về vàng [ở Trung Quốc] bị phân mảnh, thị trường đầu tư vàng bị hạn chế bởi cơ sở đầu tư hẹp và cơ sở hạ tầng thị trường vàng của Trung Quốc – trong khi rõ ràng – có thể ấn tượng hơn.

Thay đổi quy định và tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển thị trường

Khu vực đầu tiên cần sự chú ý của Trung Quốc là các quy định và tiêu chuẩn đã lỗi thời, hạn chế sự tăng trưởng tiềm năng của thị trường vàng, theo báo cáo. WGC nhận định:

Đổi mới đã vượt qua quy định. Các nhà cung cấp sản phẩm vàng trực tuyến gian lận đã lừa nhiều nhà đầu tư vàng lẻ; sản phẩm của họ được củng cố bởi giao dịch vàng bất hợp pháp, không được kiểm soát. Các quy định và chính sách phải được phát triển nếu các khoản tiết kiệm khó kiếm được của các nhà đầu tư bán lẻ của Trung Quốc sẽ được bảo vệ.

Khả năng tiếp cận thị trường cần cởi mở hơn

Khu vực thứ hai có thể cải tiến là tiếp cận thể chế, bị hạn chế bởi cơ sở đầu tư hẹp, báo cáo chỉ ra. WGC đã viết:

Đầu tư bán lẻ là động lực thúc đẩy thị trường vàng của Trung Quốc, được hỗ trợ bởi các ngân hàng thương mại và các nhà kinh doanh và chứng khoán. Tuy nhiên, các quy định, ngăn chặn các chủ sở hữu tài sản dài hạn, chẳng hạn như quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đầu tư vào vàng.

Tái cấu trúc cơ sở hạ tầng thị trường

Và khu vực cuối cùng có thể hưởng lợi từ tái cấu trúc là cơ sở hạ tầng thị trường. Báo cáo này cho biết hai sàn giao dịch của đất nước – Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) và Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE).

Cả hai sàn giao dịch cần phải suy nghĩ về các nhà đầu tư tiềm năng mới. Bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức trong nước và những người tham gia thị trường nước ngoài – và điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ và giá trị để đáp ứng nhu cầu của họ.

WGC cũng làm sáng tỏ một số khu vực của thị trường vàng đang hoạt động khá tốt, nổi bật là thị trường trang sức, công nghệ công nghệ liên quan đến vàng và đổi mới khoa học.

Giavang.net