Đồng tiền vàng giá 1,8 triệu USD – món đồ xa xỉ cho giới sưu tập siêu giàu

Một đồng tiền vàng nạm những viên kim cương hồng hiếm có mới được đúc tại Australia dành cho giới sưu tập siêu giàu có giá trị khoảng 1,8 triệu USD. Theo... Read more »