Làm sao để kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong phân tích liên thị trường?

Bước đầu tiên trong một phân tích liên thị trường chính thống luôn luôn được bắt đầu bởi một sự kiện phân tích cơ bản (FA). Sự kiện FA đó có thể... Read more »

Vai trò của phân tích cơ bản trong phân tích liên thị trường

Phân tích cơ bản đóng vai trò nền tảng trong mọi phân tích liên thị trường. Cũng chính vì thế mà ranh giới giữa phân tích cơ bản (FA) và phân tích... Read more »

Có thể bạn quan tâm: