PTKT vàng: Diễn biến giá hình thành mô hình cờ hiệu tăng

0
356

Vàng đã tạo ra một lá cờ tăng giá cổ điển – một mô hình tiếp tục tăng – trên biểu đồ 4 giờ.

Một sự phá vỡ thuyết phục trên mốc $1248 (đỉnh trên của lá cờ) sẽ báo hiệu tính tiếp tục của cuộc biểu tình từ mức thấp $1216 và sau đó mở ra cơ hội cho vàng chinh phục ngưỡng $1280 (mục tiêu theo phương pháp đo chiều cao – chiều cao cực đại được thêm vào giá phá vỡ).

Mục tiêu đó có thể không khả thi vào lúc này. Điều đó nói rằng, việc phá vỡ lá cờ có thể mang lại một cú đột phá lên mức trung bình động 200 ngày (MA), hiện đang nằm ở mức $1256.

Các đường trung bình di chuyển chính (50, 100 và 200) đang có xu hướng về phía bắc và nằm phía trên nhau, cho thấy đường đi của các mức kháng cự là tăng dần. Vì vậy, triển vọng của sự bứt phá tăng cao là cao.

Biểu đồ 4 giờ

Xu hướng: Tăng

Phân tích vàng (XAU/USD)

Tổng quan:

 •     Hôm nay Giá cuối cùng: $1244,69
 •     Hôm nay thay đổi hàng ngày: -1,2e + 2 pips
 •     Hôm nay thay đổi hàng ngày%: -0,0947%
 •     Hôm nay mở cửa hàng ngày: $1245,87

Xu hướng:

 •     SMA20 hàng ngày trước: $1229,62
 •     SMA50 hàng ngày trước: $1225,61
 •     SMA100 hàng ngày trước: $1212,89
 •     SMA200 hàng ngày trước: $1231,76

Cấp độ:

 •     Mức cao hàng ngày trước: $1247,21
 •     Mức thấp hàng ngày trước: $1242,1
 •     Mức cao hàng tuần trước: $1250,1
 •     Mức thấp hàng tuần trước: $1221,39
 •     Mức cao hàng tháng trước: $1237,4
 •     Mức thấp hàng tháng trước: $1196,4
 •     Fibre hàng ngày trước 38,2%: $1245,26
 •     Fibre hàng ngày trước 61,8%: $1244,05
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước S1: $1242,91
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước S2: $1239,95
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước S3: $1237,79
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước đó R1: $1248,02
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước R2: $1250,18
 •     Điểm Pivot hàng ngày trước R3: $1253,14

Giavang.net