NHNN điều chỉnh giảm lãi suất điều hành từ ngày 15/3

Ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành 2 quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1%. NHNN cho biết đã ban hành hai quyết định về điều chỉnh mức lãi suất điều hành có hiệu lực kể từ ngày mai 15/3. … Continue reading NHNN điều chỉnh giảm lãi suất điều hành từ ngày 15/3