Nhà đầu cơ vàng giảm mạnh vị thế tăng ròng trong 2 tuần

COT Gold: Large Speculators Vs Commercials

Vị thế phi thương mại của vàng

Các nhà đầu cơ lớn đã giảm vị thế tăng ròng trên thị trường vàng kì hạn của họ vào tuần trước trong 2 tuần liên tiếp, theo dữ liệu mới nhất của Cam kết thương nhân (COT) công bố bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)

Các hợp đồng vàng phi thương mại trên sàn Comex, giao dịch bởi các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ, đạt tổng cộng vị thế ròng là 106.038 hợp đồng theo dữ liệu báo cáo ngày 13/03. Đây là mức giảm tuần -27.647 hợp đồng từ tuần trước đó đạt tổng cộng 133.685 hợp đồng.

Vị thế đầu cơ vàng đã giảm trên 27.000 hợp đồng mỗi tuần trong 2 tuần trước và đến nay đã giảm về mức thấp nhất kể từ 14/02 khi vị thế ròng đạt tổng cộng 109.752 hợp đồng.

[AdSense-C]

Vị thế thương mại của vàng

Vị thế thương mại của thương nhân, phân loại bởi CFTC do các quỹ phòng hộ và thương nhân tập trung vào mua và bán cho mục đích kinh doanh, đạt tổng cộng vị thế ròng là -123.287 hợp đồng tuần trước. Đây là mức đạt được hàng tuần 29.361 hợp đồng từ tổng cộng -152.648 hợp đồng ròng được báo cáo vào tuần trước nữa.

Gold Futures: COT Large Traders Sentiment Vs GLD ETF

Vàng ETF (NYSE: GLD):

Theo báo cáo cùng khung thời gian hàng tuần, từ thứ Ba đến thứ Ba, chỉ số GLD ETF, theo dõi giá vàng, đóng cửa ở mức xấp xỉ $114,12 giảm -$1,66 từ mức đóng cửa tuần trước nữa tại $115,78 theo số liệu của thị trường tài chính ETF.

[AdSense-B]

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: