Nhà đầu cơ vàng đẩy vị thế tăng ròng của họ sau 2 tuần giảm

COT Gold: Large Speculators Vs Commercials

Vị thế phi thương mại của vàng

Những nhà đầu cơ và thương nhân lớn đã tăng vị thế ròng của họ trên thị trường kì hạn của vàng tuần trước, sau 2 tuần giảm mạnh, dựa vào dữ liệu mới nhất của Cam kết thương nhân (COT) công bố bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào thứ Sáu.

Các hợp đồng tương lai phi thương mại vàng kì hạn trên sàn Comex, giao dịch bởi các nhà đầu cơ lớn và các quỹ phòng hộ, đạt mức ròng 116.252 hợp đồng tính tới ngày 21/03. Số liệu này tăng 10.214 hợp đồng so với tuần trước đó – đạt tổng cộng 106.038 hợp đồng.

Vị thế đầu cơ vàng vẫn duy trì trong biên độ khá chặt chẽ chủ yếu giữa +100.000 và +130.000 hợp đồng từ đầu năm (một bước nhảy vọt lên tới 167.000 hợp đồng vào ngày 28/2 là ngoại lệ).

[AdSense-C]

Vị thế thương mại của vàng

Vị thế thương mại của thương nhân, theo phân loại bởi CFTC do các quỹ phòng hộ hoặc các thương nhân chú tâm vào hoạt động mua và bán vàng cho mục đích kinh doanh, tồng cộng là -128.997 hợp đồng tuần trước. Đây là sự thay đổi hàng tuần -5710 hợp đồng từ -123.287 hợp đồng trong báo cáo từ tuần trước.

Gold Futures: COT Large Traders Sentiment Vs GLD ETF

Gold ETF (NYSE:GLD):

So với báo cáo trong cùng thời gian hàng tuần, từ thứ Ba đến thứ Ba, GLD (NYSE: GLD) ETF, chỉ số theo dõi giá vàng, đóng cửa tại mức xấp xỉ $118,54, tăng $4,42 so với mức đóng cửa tuần trước là $114,12; theo dữ liệu của thị trường ETF.

[AdSense-B]

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: