Giá vàng Phú Quý

Thông tin giá vàng Phú Quý:

Diễn giải:

  • Vàng SJC là loại vàng miếng 01 lượng đạt tiêu chuẩn…
  • Nhẫn tròn trơn 999.9 là loại nhẫn đạt tiêu chuẩn…
  • Vàng thị trường V999.9 là loại vàng đúng tuổi…