GDP 2018 đạt 7,08%, tăng cao nhất kể từ năm 2008 đến nay

0
311

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,76%, đóng góm 8,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%, khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, mặt khác giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này. Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2.89%, là mức tăng cao nhất của giai đoạn 2012-2018, đóng góp 0.36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành thủy sản đạt kết quả khá tốt với mức tăng 6.46%, đóng góp 0.22 điểm phần trăm; ngành lâm nghiệp tăng 6.01% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,05 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2018 duy trì mức tăng trưởng khá với 8.79%, đóng góp 2.85 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này và là động lực chính của tăng trưởng với mức tăng cao 12.98%, tuy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2017 nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng các năm 2012-2016, đóng góp 2.55 điểm phần trăm. Ngành công nghiệp khai khoáng vẫn tăng trưởng âm (giảm 3.11%), làm giảm 0.23 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế nhưng mức giảm đã được thu hẹp đáng kể so với mức giảm 7.1% của năm trước. Ngành xây dựng năm nay duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 9.16%, đóng góp 0.65 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ năm nay tăng 7.03%, tuy thấp hơn mức tăng 7.44% của năm trước nhưng cao hơn so với các năm 2012-2016. Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm năm 2018 như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 8.51% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có tốc độ tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ, cũng là ngành có đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế (0.92 điểm phần trăm); hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8.21%, đóng góp 0.53 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 6.78%, đóng góp 0.29 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 7.85%, đóng góp 0.26 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4.33%, đóng góp 0.24 điểm phần trăm.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017)[7]; năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao hơn nhiều mức tăng 5,29% của năm 2016 và xấp xỉ mức tăng 6,02% của năm 2017 do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2018 tăng cao.

Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6.42 năm 2016 xuống 6.11 năm 2017 và 5.97 năm 2018, bình quân giai đoạn 2016-2018 hệ số ICOR ở mức 6.17, thấp hơn so với hệ số 6.25 của giai đoạn 2011-2015.

Tổng hợp