Liên hệ quảng bá thương hiệu với chúng tôi

Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý vị doanh nghiệp cần quảng bá sản phẩm, thương hiệu kinh doanh vàng, nữ trang và các sản phẩm khác.

Các hình thức hợp tác bao gồm hình ảnh, banner động, bài viết giới thiệu, video quảng bá nhằm tăng tính phổ rộng của công việc kinh doanh.

Thông tin xin liên hệ: Ms. Thu Hồng
EMAIL: quangcao@giavang.net
PHONE: 024 35642268