Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 24/03 (cập nhật)

EXIMBANK- Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch vàng

Bán: 1248

Mục tiêu: 1236

Dừng lỗ: 1254

VNINVEST- Chiến lược giao dịch

Pivot: 1244.00

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1245 SL: 1253 TP: 1237

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1246 – 1251 – 1256

Mức hỗ trợ: 1240 – 1236– 1230

Giavang.net tổng hợp

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: