Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 16/1 (cập nhật)

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 16/1

Pivot 1194.14

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1190 SL: 1185 TP: 1203

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1206 – 1213 – 1219

Mức hỗ trợ: 1189 – 1181 – 1172

Giavang.net tổng hợp 

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: