Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 9/2 (cập nhật)

VNINVEST -Chiến lược giao dịch

Pivot: 1318.31

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1315     SL: 1307      TP: 1329

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1324 – 1330 – 1339

Mức hỗ trợ:      1315 – 1309 – 1300

Giavang.net tổng hợp

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: