Bạc có thể chạy theo Vàng trong năm 2019

Thị trường của hợp đồng tương lai bạc trên sàn Comex không tăng giá tốt trong năm 2018 – mất hơn 2,00USD một ounce. Tin tốt là giá bạc năm 2018 đã giảm xuống các mức hỗ trợ kỹ thuật dài hạn mạnh mẽ và sau đó chứng kiến ​​sự phục hồi khiêm tốn từ các điểm quan trọng của biểu đồ. Chỉ trong vài tuần qua, giá bạc đã tăng trở lại gần 1USD từ mức thấp trong tháng 11, mức đáy trong gần ba năm.

Biểu đồ hàng ngày của hợp đồng tương lai bạc giao tháng 3 trên sàn Comex cho thấy giá đang trong xu hướng tăng từ mức thấp trong tháng 11, nhưng kim loại này sẽ phải vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại mức cao nhất trong tháng 10 là $15,055/oz để cung cấp cho xu hướng tăng đủ sức mạnh kỹ thuật nhằm tiếp tục kịch bản lạc quan, như đã thấy trên biểu đồ hàng ngày.

Biểu đồ hàng tuần của hợp đồng tương lai bạc trên sàn Comex vẫn cho thấy giá vẫn trong xu hướng giảm dài hạn. Tuy nhiên, hãy xem giá đã hồi phục như thế nào từ hỗ trợ dài hạn ở mức thấp năm 2016. Từ góc độ kỹ thuật biểu đồ hàng tuần, giá hợp đồng tương lai bạc sẽ phải vượt qua kháng cự dài hạn hơn ở mức $16,00/oz để đề xuất một xu hướng tăng kéo dài sẽ xảy ra.

Biểu đồ hàng tháng dài hạn của hợp đồng tương lai bạc cũng cho thấy xu hướng giảm hiện hữu, nhưng một lần nữa lưu ý cách giá giảm xuống mức hỗ trợ mạnh trên biểu đồ ở mức thấp năm 2016 và sau đó tăng trở lại. Về cơ bản, tư thế kỹ thuật tổng thể cho thị trường bạc có thể là tăng và giảm cùng nhau đấu tranh. Thị trường giá xuống có thể lập luận chính xác rằng xu hướng giảm giá dài hạn vẫn còn tại chỗ. Thị trường giá lên có thể chống lại thực tế là lịch sử giá biểu đồ cho thấy thị trường có xu hướng hấp dẫn về mức cao và mức thấp trong lịch sử (như đã thấy trên biểu đồ hàng tuần và hàng tháng), và sau đó khi giá được đẩy lên thì có nhân tố đảo ngược xu hướng.

Điều có thể quan trọng nhất đối với thị trường bạc năm 2019 là cách mà người anh lớn của nó, vàng, thực hiện. Thị trường vàng hiện đang trong tình trạng kỹ thuật tăng trong ngắn hạn và nếu kim loại màu vàng tiếp tục xu hướng tăng trong những tuần và tháng tới, bạc rất có thể sẽ đi theo.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: