Vàng xác nhận nêm tăng với mục tiêu $1250

Vàng xác nhận nêm tăng với mục tiêu $1250

Gold Confirms Rising Wedge (blue)
Vàng đã xác nhận nêm tăng (màu xanh da trời) với mục tiêu là $1250

Vàng cần phải retrace khỏi cái loa màu tím với trung bình có trọng số tại mức $1250 và nó vừa mới xác nhận nêm tăng (màu xanh nước biển trên biểu đồ) khi mà thị trường vừa mới tiếp cận mức $1250.

Gold's Rising Wedge Could Lead To Plunging Megaphone
Nêm tăng của vàng có thể dẫn tới việc xuyên qua cái loa

Trong khi vàng có thể đột phá tăng từ nêm tăng (kịch bản màu hồng), rất nhiều khả năng thị trường sẽ bất ngờ giảm để hoặc bắt đầu một chuỗi loa – trong – loa tại $1200 (kịch bản màu xanh lá cây) hoặc bắt đầu một xu hướng giảm của loa đỏ lớn trên biểu đồ (kịch bản màu tím).

Kịch bản màu xanh lá cây cuối cùng có thể hình thành mô hình tam giác mà tại đó thị trường đột phá theo hai cách – tăng để đột phá hình thành mô hình đầu vai đảo ngược với vai phải, hoặc giảm và di chuyển xuống dưới cái loa màu đỏ.

Vàng cũng có thể sử dụng mô hình màu xanh lá cây gần $1200 cho năm nay. Theo đó, vàng có thể đi lên từ mô hình 3 góc màu xanh lá cây nhưng chỉ có thể chạm đỉnh của loa màu đỏ, nơi mà nó có thể đảo ngược để hoàn thành loa rộng vai phải trong một kịch bản mô hình đầu vai đảo ngược tiềm năng.

Giavang.net

Recommended For You

About the Author: Phuong Ch

%d bloggers like this: