PTKT vàng: Bán tháo có thể tiếp tục nếu vùng hỗ trợ quan trọng tại $1181 bị phá vỡ

Phân tích tổng hợp Vàng đang giao dịch theo chiều ngang trong khoảng từ $1181 đến $1186/oz, giảm mạnh so với mức cao trên $1195 ngày hôm qua. Nếu thị trường chọc... Read more »